Med BG Fotokonkurranse garanterer vi at du vil øke trafikken til dine nettsider, du vil oppleve engasjerte kunder og du vil kunne opparbeide deg masse nye kvalitetsbilder til en ekstremt lav kostnad.

Krever minimalt med administrasjon og interne resurser

BG Fotokonkurranse er et ”selvspillende piano” der vi har det meste ferdigprogrammert og når konkurransen er i gang er det deltagerne selv som gjør det meste av jobben. De benytter vår opplastingsmodul der de laster opp og tagger sine bilder, som da blir automatisk lagt opp i bildebanken med korrekte og relevante og søkbare  data.

Egen gallerivisning med eksport til sosial medier

Det finnes også ferdig oppsett for å distribuere galleribilder til sosiale medier eller andre websider .
Fotokonkurransen kan enkelt administreres av en eller flere i organisasjonen og krever begrenset med administrative resurser for å følge opp konkurransen

Automatisert markedsføring

La de ulike systemene snakke sammen og sett opp prosesser som automatiserer dine markedsaktiviteter.
Våre moduler er utviklet for maksimal samhandling og effektivisering. Definer dine behov, så setter
vi sammen en løsning som er skreddersydd for ditt marked og dine kundegrupper.

Vår API løsning gjør det enkelt å koble Mediabanken til andre systemer

Integrer våre løsninger direkte med eksisterende forretningssystemer . Vi tilbyr standard integrasjoner til en rekke CMS-Systems, PIM-Systems, Adobe-verktøy og andre Bedrift-løsninger som ERP-systemer eller Cloud Storage verktøy.

Alle våre tjenester leveres som en Sky basert tjeneste med høy sikkerthet, stabilitet, support og 24/7 tilgjengelighet