PagePlanner katalog og brosjyregenerator

Markedets mest effektive og avanserte verktøy for brosjyre og katalog produksjon. Vi har utviklet en brosjyre generator som benyttes av markedsavdelinger i mange europeiske land. BG PagePlanner passer for alle type brosjyre produksjoner, ifra enkle varianter til til store og avanserte produksjoner på ulike språk. Uansett forenkler og effektiviserer vi dine produksjonsprosesser så det merkes på bunnlinjen

Avansert teknologi
enkel i bruk

Med BG PagePlanner kan du skape intelligente maler som henter bilde og produktinformasjon direkte i fra ulike databaser. Sidene generes automatisk i henhold til definert lay out. Du har oversikt over alle sidene i samme vindu. Du kan endre layout ved å dra inn nye maler og kan enkelt endre, tilpasse og finjustere elementer og layout i en avansert editor. Med dra og slipp funksjon kan man også raskt legge til, fjerne sider eller endre side oppsett.

Enkel dra og slipp funksjonalitet

  • Editor direkte integrert med mediabank
  • Støtter bruk av snippets
  • Cloud basert løsning, krever ingen lokale installasjoner
  • Kan knyttes direkte opp til eksternt trykkeri eller avis
  • Oversiktlig og enkelt i bruk
  • Data og produktinfo direkte i fra produkt og bildedatabaser
  • Reduserer behovet for korrektur runder

Automatisert markedsføring

La de ulike systemene snakke sammen og sett opp prosesser som automatiserer dine markedsaktiviteter.
Våre moduler er utviklet for maksimal samhandling og effektivisering. Definer dine behov, så setter
vi sammen en løsning som er skreddersydd for ditt marked og dine kundegrupper.

Vår API løsning gjør det enkelt å koble BG PagePlanner til andre systemer

Vi integrer løsningen mot ulike databaser som eiendomsdatabaser, produkt databaser, bildedatabaser med mer.

Alle våre tjenester leveres som en Sky basert tjeneste med høy sikkerthet, stabilitet, support og 24/7 tilgjengelighet